TẠO TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN VÀ PHÂN QUYỀN

Tài khoản dùng thử 15 ngày, bạn có thể tạo tối đa 25 nhân viên , còn lại sẽ theo gói bạn đăng ký. Xem thêm Hướng dẫn bằng Video

1 tài khoản nhân viên có thể được thêm vào cùng lúc nhiều chi nhánh, ở mỗi CN có thể phân công quyền hạn khác nhau, được phân vào CN nào lúc đăng nhập chỉ thấy CN đó.

1

Sau khi đăng nhập vào Kudoo, chọn mục "Thiết Lập" ở trên thanh Menu, màn hình thiết lập hiện ra , chọn tiếp phần "Nhân sự" và bấm vào nút "Thêm nhân viên" , chọn "Thêm nhân viên mới"
Lưu ý:  tạo 1 lần tk nhân viên, có thể dùng chung cho các chi nhánh khác. 

2

Màn hình hiện ra bảng thông tin để tạo tài khoản, bạn điền thông tin và chọn phân quyền nhân viên rồi bấm vào nút "Thêm mới"
Lưu ý 1:
Tên đăng nhập: Không viết Hoa, không viết có dấu, không dùng ký tự đặc biệt

Lưu ý 2: Nếu bạn muốn thêm một TK NV đã tạo trước đó vào một chi nhánh, hãy bấm "Chọn nhân viên từ danh sách". Làm theo thứ tự mũi tên và Đóng lại để cập nhật 

Sau khi thêm nhân viên vào chi nhánh, nếu thành công thì màn hình hiển thị danh sách nhân viên trong chi nhánh sẽ như hình dưới.

Danh sách nhân viên được thêm vào chi nhánh hiện ra.
1. ở cột "Quyền", nếu để trống là NV chưa được giao nhiệm vụ gì, xem như đang không làm việc. 
2. ở cột "Đang bận" : Nếu gạt nút bật lên, và bấm cập nhật thiết lập Hệ thống sẽ không chia đơn hàng hoặc cmt/inbox mới cho bạn NV đó nữa ( nếu bạn đó là NVBH hoặc CSKH) nhưng các đơn hàng, khách hàng cũ bạn NV vẫn chăm sóc xử lý tiếp.
3. Để sửa phân quyền hoặc xóa nv khỏi chi nhánh, bấm vào theo mũi tên 

Ghi chú 1: Kudoo chia đơn hàng và cmt/inbox theo cơ chế xoay vòng, hết vòng thì lặp lại.
Ghi chú 2: Trong trường hợp NV A chăm sóc khách hàng inbox, sau đó NV ngày nghỉ ( tắt quyền CSKH) mà khách hàng hàng nhắn tin hoặc cmt lại thì sẽ được tự động chuyển tiếp cho NV CSKH khác đang làm việc. 

3

Mặc định thiết lập của Kudoo là cho phép các bạn CSKH thấy cmt/inbox của nhau, cho phép NVBH thấy được đơn hàng của nhau, NVBH không được xem cmt/inbox và ngược lại CSKH không được xem đơn hàng.

Nếu muốn tùy chỉnh chế độ, bạn vào phần Thiết Lập , chọn Thiết lập tự động